O nás

Tento rok naša spoločnosť oslavuje 20. výročie.

Počas tejto doby sme sa rozrástli do veľkého podniku – Cukrárenského domu «VATSAK», ktorý je známy na celej Ukrajine aj v zahraničí.

Venovanie, zavádzanie podnikateľských nápadov, moderné technológie, vytváranie dôstojných pracovných podmienok – také princípy práce boli do obchodnej stratégie zakomponované od prvého dňa založenia. Počas tejto doby sa spoločnosti podarilo nielen postaviť na nohy, ale aj rozšíriť sortiment výrobkov a geografiu svojich výrobných aktivít, rozšíriť sieť značkových obchodov po celej Ukrajine, zvýšiť počet obchodných partnerov, čo umožnilo zaujímať čestné miesto v cukrárenskom priemysle a získať popularitu medzi spotrebiteľmi.
Cukrárenský dom Vatsak má ambiciózne plány do budúcnosti. Za týchto 20 rokov sa stalo veľa zaujímavých udalostí a sme vďační za to, že ste boli s nami. Ideme vpred aj napriek prekážkam. Sme pripravení riešiť najťažšie úlohy, nezastavovať sa nad dosiahnutým výsledkom a dobýjať nové výšky. Ďakujeme našim priateľom, partnerom a stálym zákazníkom! Vylepšujeme a snažíme sa byť pre vás najlepší!